COLAYA

ADVANTAGE

位置: 首页 - 锦源优势 - 技改&工装研发 - 技改

技改

技改的重要意义

1、停产配件越来越多    2、配件故障多不好用

3、标件难买,买不到 4、设备设计遗留缺陷 技改业务的四大方向

293210454178162969.png


技改产品
image.png

image.png

     温度传感器                                                                                                 数显表脉冲电流转化器


image.png

image.png

                     2000V高压传感器                                                                                                                八通道环境信号采集器


LCB锁.png

语音播报器.png

        LCB锁语音                                                                                                                        播报器                    

                                    

版权所有 © 锦源汇智 京ICP备10203896号-3 京公网安备11010802014327

Copyright © COLAYA All Rights Reserved